آناهیتا
ﺩﻭﺳـﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﯽ ؟؟؟
ﻗﺒﻮڵ
ﺍﺯﻡ ﻣﺘﻨـﻔــﺮ ﺑـﻮﺩﯼ ؟؟
ﺍﯾـﻨـﻢ ﻗﺒﻮڵ
ﯾڪﯽ ﺩﯾﮕـہ ﺭو ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘ...
آناهیتا
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
آناهیتا
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
1 Liked
 خوششان آماده از این
آناهیتا
گاهی که
دلتنگت می شوم
فراموش می کنم
که تو فقط
یک خاطره ای....
1 Liked
 خوششان آماده از این
آناهیتا
ﺣــــﺲ ﺧﻮﺑـــــﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎے ﮐﺴـــــــﯽ ﮔـــــــــــﻡ ﺷﻮﯼ
ﮐـــﻪ ﻓﮑـﺮ ﺗـــــﻮ ﺣﺘـﯽ ﺩﺭ ﺧ...
1 Liked
 خوششان آماده از این
آناهیتا
امید کرمی
ارسال کرده بحثی.
1 Liked
 خوششان آماده از این
امید کرمی
ارسال کرده بحثی.
امید کرمی
ارسال کرده بحثی.
امید کرمی
ارسال کرده بحثی.
نمایش بیشتر